Druk

Tja, wat is druk?

 druk

Druk hebben?

Druk zijn?

Werk- druk?

Agenda- druk?

Druk in je hoofd?

Vandale.nl zegt:

 

druk (de; m; meervoud: drukken)
  1. de kracht die op of tegen iets drukt: onder hoge druk
  2. moeilijke omstandigheid: onder zware druk staan
  3. het vermenigvuldigen door drukken (4)
  4. verschijning in boekvorm: de eerste druk
druk (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)
  1. veel werk hebbend of meebrengend
  2. onrustig en beweeglijk: een druk kind; zich druk maken over iets zich opwinden
drukken (drukte, heeft gedrukt)
  1. met enige kracht dringen; knellen, persen: op een knop drukken; iem. de hand drukken; zich drukken; zich aan een taak onttrekken
  2. terneerslaan, bedroeven: de regen kon de pret niet drukken
  3. laag houden: de prijzen drukken
  4. door middel van een pers op papier overbrengen: een boek drukken
  5. (kindertaal) poepen


Het gaat er niet om wat het is, maar hoe je er mee omgaat.